Vandværk

Vandværk er en essentiel del af grunden til, at vi i dag har rent drikkevand i Danmark. Uden de mange vandværk, vi i dag har i Danmark, vil vi ikke have kunnet opretholde den høje kvalitet af vand, som vi i dag dagligt nyder godt af.

For at vandværkerne i landet kan påbegynde processen med at filtrere vandet, så er det alfa og omega, at der er adgang til grundvand af høj kvalitet. Det er også en af grundene til, at man de senere år har set et hav af kampagner, som har til hensigt at give dig og resten af befolkningen en idé om, hvordan man passer på vores grundvand.

Du kan sikkert godt huske en af de reklamer, som gik hen og blev ganske populære. Det er en reklame af ElRetur, som du kan se herunder.

Rensning af vand

Vi kan i dag bryste os af, at der er hele 773 renseanlæg i Danmark. Dette tal er endda fra 2017, og der er derfor potentielt flere den dag i dag. Det er dog vigtigt at understrege, at størstedelen af vores spildevand bliver renset på nogle af de helt store renseanlæg.

Det største renseanlæg, vi i Danmark her, er “Renseanlægget Lynetten”. Du kan se et billede af dette imponerende anlæg herunder.

Kilde: Vandetsvej.dk

Hvad gør et renseanlæg?

Det er ikke nogen kort proces, som vores spildevand skal igennem, for at blive renset og atter klar til brug. Det er en større omgang, og derfor gør det også hele processen bag et renseanlæg og herefter vandværk fantastisk fascinerende.

Processen ser nogenlunde således ud:

  • Det ses først og fremmest, at spildevandet pumpes op. Dette sker via kloakrør. Her gennemgår vandet en mekanisk rensning.
  • Dernæst skal både fedt og sand fjernes fra vandet. Dette gøres i et større bassin, hvor fedt og sand får lov til af sig selv at falde ned til bunden. Herefter er det nemt at skrabe disse ting væk.
  • Næste trin i rensningsprocessen er forklaringstanken. Her er det atter tid til, at uønskede ting såsom madrester og slam skal falde til bunds, så det er nemt at skrabe væk.
  • Næste trin er beluftningstanken.
  • Ønsker du at se hele processen, så anbefaler vi at se infografikkerne om rensning hos Vandetsvej.dk.

Hvordan lærer jeg mere om vandværk?

Det er uhyre spændende at lære omkring vandværk. Mekanismerne bag er fascinerende, og vigtigheden af at have velfungerende vandværk i samfundet er ikke til at tage fejl af.

Vi har herunder indsat en af de videoer, som blandt andet er med til at uddanne en stor del af den danske befolkning indenfor vandværk.