Meninger om vand

Der er mange holdninger til, hvordan vi sikrer rent drikkevand i Danmark.

Her på siden kan du følge med i nogle af dem. Planen er på sigt, at få aktiveret et forum, hvor fagfolk og interesserede forbrugere kan komme til orde med kvalificerede indlæg om de mange forskellige problemstillinger, vi står overfor.

Diskussionerne bydes velkommen. Jo flere der engagerer sig i debatten, jo bedre ruster vi os til fremtidens udfordringer. Engagementet må gerne være brændende; her skal ikke hældes vand ud af ørerne, men skæres ind til benet! Det handler om at dele sin viden med andre – og selv blive klogere.

Artiklerne er ordnet efter emne.

Vi håber, du finder stof til eftertanke……

BESTYRELSESPLEJE
Sådan plejer man sin vandværks-bestyrelse.

Thorkild Christensen, Forlaget Himmerland – 2007
Lysten driver værket. Derfor har langt de fleste vandværker i Danmark ulønnede bestyrelsemedlemmer, og for en dels vedkommende anvendes megen fritid til gavn for det rene vand, som medborgerne hver dag kan tappe af hanerne.

DECENTRALT
Sammen er vi stærke

Ole Wiil, formand for FVD – 2008
Den decentrale vandforsyning er jævnligt i pressens søgelys, og der stilles spørgsmålstegn ved, om de små værker kan overleve.

FORSYNINGSSIKKERHED
Bakterier i drikkevand
Karsten E. Jensen, DVS Vandteknik – 2008
“Mit opråb til myndighederne må derfor være: Rent drikkevand må meget gerne komme fra lokalområdet, og vi mener, det må være i alles interesser, at vandet ikke kun overholder lovgivningen, men også indvindes på en måde, så vandværkernes økonomi anvendes til drift og anlæg, og ikke til administration”.

KOMMUNER
Kommunerne og grundvandet
Connie Hedegaard, minister – 2007
“Fremover må det være kommunerne, der er myndighed i alle sager om indvinding af grundvand eller overfladevand. Det vil også være kommunerne, der meddeler tilladelse til etablering, væsentlig udbedring eller ændring af vandindvindingsanlægget.”

LEDELSE
Nutidens krav

Ole Wiil, formand for FVD og Region Syd – 2008
“Et ledelsesværktøj er nødvendig for, at vi kan sikre, at de grundlæggende principper for vandværksdrift er ens uanset størrelse. Herved kan vi handtere de krav, som myndighederne stiller til benchmarking, dvs. sammenlignelighed af vandforsyninger.”

LOVÆNDRINGER
Fremtidens vandforsyning

Kristen Simonsen, næstformand i FVD, formand Region Nord, formand for Vandforsyningen Brovst & Omegn – 2007
“Når vi skal tale om fremtidens vandforsyning, er det ikke kun kommunalreformen, som får betydning for vandværkerne, men i høj grad de lovændringer, som bliver gennemført på baggrund af regeringens påbudte serviceeftersyn af vandsektoren.”

MILJØPOLITIK
Kommunerne og grundvandet

Connie Hedegaard, minister – 2007
“Fremover må det være kommunerne, der er myndighed i alle sager om indvinding af grundvand eller overfladevand. Det vil også være kommunerne, der meddeler tilladelse til etablering, væsentlig udbedring eller ændring af vandindvindingsanlægget.”

Fremtidens drikkevand
Connie Hedegaard, minister – 2006
“Vand er liv. Så enkelt kan det siges. Men mange steder i verden savner man adgang til selv den mest grundlæggende vandforsyning og sanitære forhold.”

SAMARBEJDE
Det rene vand

Jørgen Krogh Andersen, hydrogeolog, DVN – 2009
“Sikkerhed for rent drikkevand i fremtiden kan opnås gennem frivilligt samarbejde mellem landbruget og vandværkerne.”

Fremtidens handleplaner
Karin-Merete Mose, geolog, Miljøcenter Ringkøbing – 2008
“Erfaringer fra indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan bruge i forbindelse med vandplaner og handleplaner. Idet den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, indsatsplanlægning og opgaver i henhold til miljømålsloven nu er delt mellem to myndigheder, er det meget vigtigt, at opgaven løses i et samarbejde.”

SIKKERHED
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed

Kristen Simonsen, næstformand FVD, formand Region Nord, formand for Vandforsyningen Brovst og Omegn – 2008
“Uvidenhed fra enkelte folketingsmedlemmer vil sikkert medføre lovkrav om ringforbindelser, og vandforsyninger skal sikres med det mest avancerede sikkerheds- og alarmsystem, der findes. Hermed en beskrivelse på, hvordan det kan gøres.”

STRUKTURREFORM
Nutidens krav
Ole Wiil, formand for FVD og Region Syd – 2008
“Et ledelsesværktøj er nødvendig for, at vi kan sikre, at de grundlæggende principper for vandværksdrift er ens uanset størrelse. Herved kan vi handtere de krav, som myndighederne stiller til benchmarking, dvs. sammenlignelighed af vandforsyninger.”

Efter strukturreformen
Ejner Nielsen, Størstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Jord og Grundvand – 2007
“Med struktur- og opgavereformen bliver amternes fagfolk spredt mellem stat, kommuner og regioner. Kortlægningen af vandressourcerne, planlægningen af tiltag mod forurening af vandet og sikring af det gode drikkevand mister dermed den sammenhængskraft, som en samling i amterne har garanteret.”

Vandambassadørerne
Kristen Simonsen, formand for Vandforsyningen Brovst & Omegn, formand for Region Nord og næstformand i FVD – 2006
“Foreningen af vandværker i Danmark, er organisation for ca. 2500 private vandværker. Der er mindst 5 bestyrelsesmedlemmer i hvert vandværk, dvs. at der er mindst 12.500 mennesker, som jeg kalder vandambassadører, som dagligt, både søn- og helligdage holder øje med deres nærområde.”

VANDPRISER
Beredvillige forbrugere

Artikel fra MiljøNyt.dk – 2005
“Danskerne er villige til at betale næsten dobbelt så meget som nu for rent drikkevand, hvis pengene går til at beskytte grundvandet. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har udført for Miljøstyrelsen.”